• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 93/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 22/08/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 23/09/2008
Nguồn thu thập Công báo số 505 + 506, năm 2008; Ngày đăng công báo 08/09/2008
Ngành
  • Nội vụ
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 22/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 01/05/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.