• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2011
Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ
Số ký hiệu 04/2007/TT-BTP Ngày ban hành 17/05/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2007
Nguồn thu thập Công báo số 424 đến số 427, năm 2007 Ngày đăng công báo 30/06/2007
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 05/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 20/04/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.