• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/02/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2000
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
Số ký hiệu 01/TTLN-90 Ngày ban hành 01/02/1990
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/02/1990
Nguồn thu thập Sách-Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm sát
  • Nội vụ
  • Tòa án
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hình sự - hành chính, xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Phạm Tâm Long
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Trần Đông
Toà án nhân dân tối cao Phó Chánh án Phạm Hưng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phó Viện trưởng Lê Thanh Đạo
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 1985 đã hết hiệu lực (Theo quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố danh mục văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực) Ngày hết hiệu lực 01/07/2000
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.