• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 08/08/2016
Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Số ký hiệu 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Ngày ban hành 18/11/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 655+656, năm 2011 Ngày đăng công báo 29/12/2011
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đất đai
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Minh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ngày hết hiệu lực 08/08/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.