• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2021
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
Số ký hiệu 11/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 22/02/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/04/2012
Nguồn thu thập Công báo số 243+244, năm 2012 Ngày đăng công báo 06/03/2012
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.