• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 05/02/2015
Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan
Số ký hiệu 15/2014/TT-BTC Ngày ban hành 27/01/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 281+282 Ngày đăng công báo 09/03/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 203/2014/TT-BTC Hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động của hải quan Ngày hết hiệu lực 05/02/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.