• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 05/03/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
Số ký hiệu 07/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 16/01/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/03/2015
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo 05/02/2014
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Quản lý cạnh tranh
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Áp dụng từ năm 2016
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 05/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.