• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/03/1964
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05-VH-TV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/02/1964 Văn bản được ban hành 05-VH-TV
07/03/1964 Văn bản có hiệu lực 05-VH-TV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.