• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2021
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2024
Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Số ký hiệu 94/2021/NĐ-CP Ngày ban hành 28/10/2021
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 28/10/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.