• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2010
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
Số ký hiệu 04/2009/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 16/12/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Nguồn thu thập Công báo số 07+08, năm 2010 Ngày đăng công báo 02/01/2010
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.