• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2013
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
Số ký hiệu 05/2000/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 12/04/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/04/2000
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hoá - Thông tin Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.