• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 20/01/2020
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của thủ tướng chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
Số ký hiệu 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL Ngày ban hành 13/12/2012
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 59 + 60/2013 Ngày đăng công báo 28/01/2013
Ngành
  • Dân tộc
  • Thông tin và Truyền thông
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban dân tộc Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương
Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn quy định tại Thông tư này được tính thụ hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và lồng ghép với các chính sách khác có cùng nội dung, mục đích đang thực hiện trên địa bàn.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.