• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/1975
BỘ VĂN HOÁ
Số: 09-VH/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ VĂN HOÁ SỐ 9VH/QĐ NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM VỀ VIỆC
XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ ĐỢT IV

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ

 

Căn cứ vào Nghị định số 519/TTg ngày 29 tháng 10 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ về bảo tồn cổ tích và danh lam thắng cảnh;

Căn cứ vào Quyết định số 313-VH-VP và 314-VH-VP ngày 28-4-1962 của Bộ Văn hoá về việc xếp hạng di tích, lịch sử và danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của Cục bảo tồn bảo tàng về việc xếp hạng di tích lịch sử và văn hoá đợt IV,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay xếp hạng mười hai (12) di tích lịch sử và văn hoá thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Nam hà, Thanh Hoá, Nghệ An, Vĩnh Linh, Vĩnh Phú (có danh sách di tích kèm theo).

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Chủ tịch Uỷ ban hành chính các tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục bảo tồn bảo tàng, Giám đốc Sở và Trưởng Ty văn hoá các tỉnh kể trên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

DANH SÁCH

12 DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG ĐỢT IV
(theo Quyết định số 09-VH/QĐ ngày 21-2-1975 của Bộ Văn hoá)

Cao Bằng:

1- Khu di tích lịch sử Pắc Pó, huyện Hà Quảng;

2-Khu di tích lịch sử Đông Khê và các di tích chiến thắng trong chiến dịch biên giới 1950 huyện Thạch An.

Lạng Sơn:

3- Khu di tích lịch sử Thất Khê và các di tích chiến thắng trong chiến dịch biên giới 1950, huyện Tràng Định.

Tuyên Quang:

4- Khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Hà Nội:

5- Khu di tích lịch sử Phù Đổng gồm đềnThượng, chùa Kiến Sơ, đền Mẫu và các di tích có liên quan thuộc xã phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Hải Phòng:

6- Đền Nghè, khu phố Lê Chân.

Hà Tây:

7- Nhà Hồ Chủ tịch ở và làm việc tháng 12 năm 1946, tại xã Vạn Phúc, Hà Đông.

Nam Hà:

8- Khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật phủ Giầy gồm phủ Tiên hương, phủ Vân Cát, lăng Liễu Hạnh và các di tích có liên quan thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản.

Thanh Hoá:

9- Khu di tích lịch sử Hàm Rồng gồm cầu cất Hàm Rồng, núi Ngọc, trận địa Công nhân, viên chức, nhà máy điện 4/4 và các di tích có liên quan.

Nghệ An:

10- Đền Cuông - xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Vĩnh Linh:

11- Làng địa đạo Vĩnh Mốc - xã Vĩnh Thạch.

Vĩnh Phú:

12- Đình Lâu Thượng, thành phố Việt Trì.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Minh Giám

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.