• Thông tư 22/BXD-QLND

  Về việc hướng dẫn việc quản lý nhà của người Hoa và người Việt gốc Hoa ở các thành phố, thị xã, thị trấn bỏ đi Trung Quốc

  21/09/1978

  21/09/1978

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 201/BXD-ND

  Về việc hướng dẫn việc quản lý nhà, đất vắng chủ ở các tỉnh phía Nam

  23/06/1978

  23/06/1978

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.