Sign In

 

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 264/TTG NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1975 VỀ VIỆC THU HỒI NHÀ Ở THUÊ HOẶC MUA LẠI CỦA NHÀ NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỢP DI CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC

 

Hiện nay có nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, nhân dân được chuyển công tác lâu dài hoặc chuyển chỗ ở từ địa phương này đến địa phương khác, trong số này có người ở nhà thuê hoặc nhà mua lại của Nhà nước. Để việc sử dụng nhà ở được hợp lý, giải quyết được nhu cầu cấp bách của cán bộ và nhân dân, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, gây rối loạn trong việc sử dụng và quản lý nhà cửa, Thủ tướng Chính phủ quyết định như sau:

1. Những cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân di chuyển hết cả gia đình từ địa phương này đến địa phương khác, kể cả về miền Nam, thì phải trả lại nhà cửa đang sử dụng, cụ thể là:

- Nhà thuộc cơ quan, xí nghiệp nào quản lý thì trả cho cơ quan, xí nghiệp đó.

- Nhà ở thuê của Nhà nước thì trả lại cho các cơ quan quản lý nhà đất ở địa phương.

- Nhà ở thuê của tư nhân thì trả lại cho chủ nhà để chủ nhà tiếp tục cho thuê theo sự phân phối của cơ quan quản lý nhà đất; khi trả nhà cho chủ nhà người thuê phải báo cho cơ quan quản lý nhà đất ở địa phương biết.

- Nhà mua lại của Nhà nước thì trả lại cho Uỷ ban hành chính hoặc cơ quan quản lý nhà đất ở địa phương và được trả tiền mua nhà sau khi đã khấu hao. Đối với những trang thiết bị mà người mua lắp thêm để tăng mức độ tiện nghi cho sinh hoạt như đèn, quạt trần, đồng hồ điện, v.v... nếu chủ nhà để lại thì được thanh toán.

2. Mọi việc tự tiện cho nhượng lại, thuê lại, bán lại nhà trái với điểm 1 trên và những trường hợp tự tiện đến ở nhà những người đã di chuyển đi nơi khác từ sau ngày 30-4-1975 đều không có giá trị.

Công an các cấp không được đăng ký hộ khẩu cho những trường hợp di chuyển đến ở những nhà có người di chuyển đi địa phương khác nếu không có giấy tờ thuê nhà hợp lệ của cơ quan quản lý nhà đất cấp hoặc do cơ quan có nhà tự quản cấp.

3. Diện tích nhà ở do cán bộ, công nhân, viên chức trả sẽ ưu tiên phân phối lại cho cán bộ, công nhân, viên chức của cơ quan, xí nghiệp có cán bộ đã giao nhà.

Nhận được chỉ thị này, các Bộ, các ngành, các cơ quan, đoàn thể ở trung ương, các Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ phổ biến, giải thích cho cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân trong diện di chuyển cả gia đình đi nơi khác, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị này, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc trả lại nhà như đã nói ở điều 1 trên, ngăn chặn và có thái độ xử lý nghiêm khắc và kịp thời những việc làm trái với những quy định trên đây của Thủ tướng Chính phủ.

Đỗ Mười

(Đã ký)

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Đỗ Mười