• Thông tư 9/BYT-TT

  Hướng dẫn tổ chức giường bệnh tại trạm y tế, xí nghiệp, trường học theo Quyết định 15-CP ngày 14/1/1975 của Hội đồng Chính phủ

  25/06/1980

  25/06/1980

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 3/CB-UB

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 về tổ chức bộ máy, biên chế của nhà trẻ thuộc khu vực Nhà nước

  07/03/1980

  07/03/1980

 • Thông tư 32/BYT-TT

  Về việc ban hành tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn mất sức lao động

  23/08/1976

  23/08/1976

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.