• Thông tư liên tịch 17-TT/LB

  Quy định chế độ cấp thuốc và bồi dưỡng cho nữ cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước đặt vòng tránh thụ thai và nạo phá thai

  23/06/1976

  01/07/1976

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 08/TTLB

  Về Quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp

  19/05/1976

  19/05/1976

 • Thông tư liên tịch 08/TT-LB

  Về quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp.

  19/05/1976

  19/05/1976

 • Thông tư liên tịch 09-TT/LB

  Quy định vùng miền núi khí hậu xấu được ưu đãi trong chế độ đãi ngộ khi ốm đau, mất sức lao động do Bộ Lao động - Bộ Thương binh Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

  30/09/1975

  15/10/1975

 • Thông tư liên tịch 18-YT/TC/LB

  Hướng dẫn bổ sung việc thi hành quyết định số 91/TTg ngày 25-4-1974 của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế thanh toán tiền thuốc chữa bệnh cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước

  19/06/1975

  19/06/1975

 • Thông tư liên tịch 18-BYT/TTLB

  Về việc hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định số 91-TTg ngày 25/4/1974 của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế thanh toán tiền thuốc chữa bệnh cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước

  19/06/1975

  05/07/1975

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch 5-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

  07/02/1975

  07/02/1975

 • Thông tư liên tịch 5-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

  07/02/1975

  22/02/1975

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch 12/LB-TT

  Về việc quy định trách nhiệm của công đoàn và y tế các cấp đối với cán bộ công nhân viên chức Nhà nước nghỉ chữa bệnh ngoài bệnh viện

  03/06/1971

  03/06/1971

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.