• Thông tư 13/BYT-TT

  Hướng dẫn thi hành việc thực hiện quy định về quản lý các đoàn của nước ta ra nước ngoài và các đoàn của nước ngoài vào nước ta để làm việc, học tập trong lĩnh vực y tế

  17/08/1990

  17/08/1990

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 5/BYT-TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 203-HĐBT ngày 28-12-1988 về chế độ lương và sinh hoạt phí của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

  03/04/1989

  03/04/1989

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 20-BYT/TT

  Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu

  05/08/1988

  15/08/1988

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 19/BYT-TT

  Quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài

  26/07/1988

  26/07/1988

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 12/BYT-TT

  Hướng dẫn bản danh mục số 2 các chức danh đầy đủ của viên chức chuyên môn kỹ thuật thuộc nhóm 7 làm công tác nghiên cứu nghiệp vụ quản lý nhà nước của ngành y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế tỉnh, TP, đặc khu trực thuộc Trung ương và y tế các ngành

  26/04/1988

  26/04/1988

 • Thông tư 13/BYT-TT

  hướng dẫn thi hành Quyết định số 84-CT ngày 28-02-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thống nhất quản lý biên chế, trả lương cho chuyên gia Y tế đi hợp tác với nước ngoài

  26/04/1988

  01/01/1988

 • Thông tư 10/BYT-TT

  Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn ngoại tệ do Tổ chức Quốc tế tài trợ để hợp tác nghiên cứu khoa học, làm dịch vụ, mở các lớp học, hội thảo trong ngành y tế

  08/04/1988

  08/04/1988

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 8/BYT-TT

  Quy định nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu

  05/04/1988

  01/04/1988

 • Thông tư 2/BYT-TT

  Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt trong ngành y tế

  08/02/1988

  01/01/1988

 • Thông tư 30/BYT-TT

  Quy định tạm thời về tổ chức khám bệnh ngoài giờ có quản lý

  23/12/1987

  23/12/1987

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.