• Thông tư 4/BYT/TT

  Hướng dẫn ứng dụng bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ của viên chức ngành Y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ở các ngành

  23/03/1985

  07/04/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 3-BYT/TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 177-HĐBT ngày 24/12/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh một số chế độ phụ cấp của ngành y tế

  18/03/1985

  01/01/1985

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 23-BYT/TT

  Hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác thường trực ở các cơ sở điều trị, điều dưỡng, Viện nghiên cứu không có giường bệnh

  20/07/1984

  20/07/1984

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 2-BYT/TT

  Hướng dẫn thi hành Quyết định số 7-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ thai sản đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước

  21/01/1984

  21/01/1984

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư 32/BYT-TT

  Hướng dẫn về chế độ, thời hạn công tác ở miền núi, Tây nguyên, hải đảo, đồng bằng Sông Cửu Long đối với cán bộ y tế

  14/12/1983

  01/08/1983

 • Thông tư 30/BYT-TT

  Về khuyến khích con cháu lương y giỏi theo học nghề y học cổ truyền dân tộc và bố trí công tác sau khi tốt nghiệp để phục vụ công tác thừa kế

  29/11/1983

  29/11/1983

 • Thông tư 13/BYT-TT

  Về việc phân công, phân cấp công tác quản lý tổ chức và cán bộ trong ngành Y tế

  18/04/1983

  18/04/1983

 • Thông tư 12/BYT-TT

  Hướng dẫn Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách, chế độ đối với cán bộ y tế xã, phường

  07/08/1982

  07/08/1982

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 4/BYT-TT

  Hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp chức vụ Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm bộ môn các trường đại học y dược

  06/04/1982

  06/04/1982

 • Thông tư 3-BYT/TT

  Về chế độ phụ cấp đối với học sinh khi thường trực ở các cơ sở điều trị

  19/03/1982

  19/03/1982

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.