• Thông tư liên tịch 18-BYT/TTLB

  Về việc hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định số 91-TTg ngày 25/4/1974 của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế thanh toán tiền thuốc chữa bệnh cho cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước

  19/06/1975

  05/07/1975

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch 5-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

  07/02/1975

  07/02/1975

 • Thông tư liên tịch 5-TT/LB

  Hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động

  07/02/1975

  22/02/1975

  Ngưng hiệu lực

 • Thông tư liên tịch 12/LB-TT

  Về việc quy định trách nhiệm của công đoàn và y tế các cấp đối với cán bộ công nhân viên chức Nhà nước nghỉ chữa bệnh ngoài bệnh viện

  03/06/1971

  03/06/1971

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 25-TT/LB

  Về chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động

  10/08/1969

  10/08/1969

 • Thông tư liên tịch 18/TT-LB

  Quy định chi tiết các quyền lợi của dân công đã được ghi trong ĐIều lệ số 339-TTg ngày 27/7/1957

  23/09/1957

  27/07/1957

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.