• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/04/2016 Văn bản được ban hành 08/2016/TTLT-BYT-BNV
01/06/2016 Văn bản có hiệu lực 08/2016/TTLT-BYT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.