• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 12/2022/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/11/2022 Văn bản được ban hành 12/2022/TT-BYT
05/01/2023 Văn bản có hiệu lực 12/2022/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.