• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/12/2012 Văn bản được ban hành 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC
22/01/2013 Văn bản có hiệu lực 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.