• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/1964
  • Ngày hết hiệu lực: 13/08/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10-BYT-TT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/04/1964 Văn bản được ban hành 10-BYT-TT
28/04/1964 Văn bản có hiệu lực 10-BYT-TT
13/08/2014 Văn bản hết hiệu lực 10-BYT-TT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.