• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 38/2015/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/09/2015 Văn bản được ban hành 38/2015/QĐ-TTg
15/11/2015 Văn bản có hiệu lực 38/2015/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.