• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2014
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 570/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/04/2014 Văn bản được ban hành 570/QĐ-TTg
22/04/2014 Văn bản có hiệu lực 570/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.