• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/09/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 03/03/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/08/2004 Văn bản được ban hành 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN
16/09/2004 Văn bản có hiệu lực 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN
03/03/2008 Văn bản hết hiệu lực 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN
03/03/2008 Bị bãi bỏ 01/2008/TTLT/BCT-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.