• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 13/06/2002
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 19/2000/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/11/2000 Văn bản được ban hành 19/2000/TT-BYT
09/12/2000 Văn bản có hiệu lực 19/2000/TT-BYT
13/06/2002 Văn bản hết hiệu lực 19/2000/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.