• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2000
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 20/2000/TTLT/BLĐTBXH-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/09/2000 Văn bản được ban hành 20/2000/TTLT/BLĐTBXH-BYT
05/10/2000 Văn bản có hiệu lực 20/2000/TTLT/BLĐTBXH-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.