• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 27/09/1998
Sửa đổi một số Điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 299-HĐBT ngày 15-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng
Số ký hiệu 47/CP Ngày ban hành 06/06/1994
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 06/06/1994
Nguồn thu thập Công báo số 14 năm 1994 Ngày đăng công báo 27/09/1998
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 58/1998/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế Ngày hết hiệu lực 27/09/1998
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.