• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2009
Sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số
Số ký hiệu 08/2008/PL-UBTVQH12 Ngày ban hành 27/12/2008
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 105+106 Ngày đăng công báo 01/02/2009
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.