• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2020
Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015
Số ký hiệu 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT Ngày ban hành 31/05/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 333+334, năm 2013 Ngày đăng công báo 16/06/2013
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng
Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Trần Quang Quý
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này hướng dẫn phân công và phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.