• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2009
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Số ký hiệu 159/2009/TT-BTC Ngày ban hành 06/08/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 06/08/2009
Nguồn thu thập Công báo Từ số 399 đến số 400, năm 2009 Ngày đăng công báo 24/08/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.