• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/06/1993
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/2002
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và lề lối làm việc của Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình
Số ký hiệu 42-CP Ngày ban hành 21/06/1993
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 21/06/1993
Nguồn thu thập Công báo số 16/1993; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Nghị định 94/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban DSGĐ và Trẻ em Ngày hết hiệu lực 11/11/2002
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.