• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 25/12/2001
Loại văn bản Hiến pháp Ngày có hiệu lực 07/01/2002
Nguồn thu thập Công báo điện tử Ngày đăng công báo 08/03/2002
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Nguyễn Văn An
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.