• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 33 /2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/10/2022 Văn bản được ban hành 33 /2022/QĐ-UBND
28/10/2022 Văn bản có hiệu lực 33 /2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.