• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2023
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 35/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/11/2023 Văn bản được ban hành 35/2022/QĐ-UBND
18/11/2023 Văn bản có hiệu lực 35/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.