• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2023
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
Số ký hiệu 35/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/11/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/11/2023
Nguồn thu thập công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND Thành phố Cần Thơ Chủ tịch Trần Việt Trường
Phạm vi
  • Thành phố Cần Thơ

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.