• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/09/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 24/2021/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/09/2021 Văn bản được ban hành 24/2021/QĐ-UBND
24/09/2021 Văn bản có hiệu lực 24/2021/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.