• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 29/2021/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/10/2021 Văn bản được ban hành 29/2021/QĐ-UBND
22/10/2021 Văn bản có hiệu lực 29/2021/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.