• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2014
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 24/2014/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/04/2014 Văn bản được ban hành 24/2014/NĐ-CP
20/05/2014 Văn bản có hiệu lực 24/2014/NĐ-CP
01/07/2015 Bị thay thế 1 phần 48/2015/NĐ-CP Xem tại đây
25/09/2017 Được sửa đổi 92/2017/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.