• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2017
Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 17/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/05/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/06/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.