• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng
Số ký hiệu 347/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/12/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 20/12/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
  • An ninh và trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Lương Nguyễn Minh Triết
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.