• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 16/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/05/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/06/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Lê Trung Chinh
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.