• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 24/07/2022
Quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và tổ dân phố, thôn
Số ký hiệu 119/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/12/2015
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Trần Thọ
Phạm vi
  • Tỉnh Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực - Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng. - Được thay thế bởi Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, dưới phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, thôn Ngày hết hiệu lực 24/07/2022
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.