• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Số ký hiệu 13/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 24/01/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 21 + 22, năm 2006 Ngày đăng công báo 07/02/2006
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.