• Luật 43/2019/QH14
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị hết hiệu lực
Văn bản bị sửa đổi
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.