• Luật 72/2020/QH14
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Văn bản căn cứ
Văn bản bị hết hiệu lực
Văn bản bị bãi bỏ một phần
Văn bản được sửa đổi bổ sung
Văn bản bị sửa đổi
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.