• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2022
Sửa đổi tên Phụ lục IV kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số ký hiệu 51/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/11/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/12/2022
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Phó Chủ tịch Võ Tấn Đức
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.