• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/05/2022
Bãi bỏ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
Số ký hiệu 20/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/05/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/05/2022
Nguồn thu thập Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phó Chủ tịch Đỗ Tiến Đông
Phạm vi
  • Tỉnh Gia Lai

Thông tin áp dụng

Áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.